3. Hafta Değerlendirme Sınavı
1.
Doğru Cevap: "D" I ve IV
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
Doğru Cevap: "D" Kitap
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilen tablolardaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte ilk sırada yer alır?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C" Eskiden
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte son sırada yer alır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
9.
Yukarıda boş bulunan kutucuğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılabilir?
Doğru Cevap: "B" reçel
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
11.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
12.


Yukarıda çözümlemesi verilmiş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 65 823
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "C" 128 703
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "C" 950 841
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "B" 3030
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "D" I , II ve III
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "B" İki bin yüz otuz beş
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "D" Yazılabilecek en küçük çift sayı 234 570'dir.
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "A" 6496
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "D" 102 345
Soru Açıklaması
21.
Doğru Cevap: "A" 1.çıkış
Soru Açıklaması
22.
Doğru Cevap: "C" Tolga
Soru Açıklaması
23.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "D" Güneş dolanma hareketi yapmıştır.
Soru Açıklaması
25.
Doğru Cevap: "A" Kısa sürede oluşur.
Soru Açıklaması
26.
Doğru Cevap: "C" Yeni kimlik belgesinin çok daha güvenli olması
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "A" Sürücü belgesi
Soru Açıklaması
28.
Doğru Cevap: "C" I - III - II - IV
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ilgi alanı diğerlerinden bir yönüyle farklıdır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
30.
Doğru Cevap: "A" Hidayet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.