Aydınlatma ve Ses Teknolojileri Testi 2
1.
Doğru Cevap: "D" göz ağrısı
Soru Açıklaması
2.
Hangisi ses kirliliğini önlemek amacıyla alınan önlemlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" İşitme güçlüğü çekenlerin işitme cihazı kullanması.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İşitme güçlüğü çeken insanlar megafon kullanır.
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "B" Yalnız 4
Soru Açıklaması
6.
Ses aşağıda verilenlerden hangisinde yayılmaz?
Doğru Cevap: "C" Boşlukta
Soru Açıklaması
7.
Gök cisimlerini inceleyen gözlem evleri neden

şehir merkezlerinden uzak yerlere kurulur?

 

 
Doğru Cevap: "B" Işık kirliliğinden etkilenmemek için.
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
9.
Sesin şiddetini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "C" Kulak tıkacı
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "A" Öğretmenlik
Soru Açıklaması
11.
Doğru Cevap: "C" 5-1-3-2-4
Soru Açıklaması
12.
Çevremizdeki cisimleri görebilmemiz için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" Cisimler ışık yaymalı ya da ışığı yansıtmalı
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
15.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti artar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.