Aydınlatma ve Ses Teknolojileri Testi 3
1.
Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi çevresine ışık yayarken ısı vermez?

 
Doğru Cevap: "A" Floresan lamba         
Soru Açıklaması
2.
Doğru renkte  ve  parlaklıkta  ışık kaynağı kullanılarak yapılan aydınlatmaya ne deriz? Sorusunun cevabı hangi seçenekte verilmiştir?

 

 
Doğru Cevap: "B" Uygun aydınlatma                      
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı olumsuz yönde etkilemez?

 
Doğru Cevap: "B" Uygun aydınlatılmış bir ortamda ders çalışmak.       
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" I-II-IV-III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ses şiddetini değiştiren araçlardan değildir?

 
Doğru Cevap: "D" Telefon
Soru Açıklaması
6.
Sesin şiddetini artırmak ve sesimizi daha uzaklara duyurmak için aşağıda verilen araçlardan hangisini kullanırız?

 
Doğru Cevap: "B" megafon    
Soru Açıklaması
7.
İlk ses kaydı ………………… adı verilen alet ile gerçekleştirildi.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilirse cümle doğruluk değeri kazanır.

 
Doğru Cevap: "D" Fonograf
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "C" Kaynakçı
Soru Açıklaması
9.
Gereksiz yapılan aydınlatmalar aşağıdakilerden hangisini meydana getirir?

 

 
Doğru Cevap: "A" Işık kirliliği  
Soru Açıklaması
10.
Ampul ve Floresan lamba ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 
Doğru Cevap: "D" Floresan lambanın kullanım süresi daha azdır.
Soru Açıklaması
11.
Yüksek ses çıkaran bir makine kullanan işçinin kulak sağlığının zarar görmemesi için nasıl bir önlem alması gerekir?

 

 
Doğru Cevap: "C" Sesin şiddetini azaltmak için kulaklık takmalıdır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda verilen araçlardan hangisi sesin şiddetini arttırmak için kullanılmaz?

 

 
Doğru Cevap: "D" CD
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki aydınlanma araçlarından hangisi diğerlerinden daha önce kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Meşale                  
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki ses araçlarından hangisi diğerlerinden daha sonra kullanılmıştır?

 
Doğru Cevap: "D" CD
Soru Açıklaması
15.
Gözlem evleri niçin şehirlerden uzak yerlere kurulur?

 

 
Doğru Cevap: "A" Işık kirliliğinden etkilenmemek için.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.