1. Genel Değerlendirme Sınavı
1.


1,2 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız.

1. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Eşeğin yükü çok fazladır. Atın yükü yoktur.
Soru Açıklaması
2.
Eşek attan niçin yardım istemiştir?

 
Doğru Cevap: "B" Yükü fazla olduğu için
Soru Açıklaması
3.
At, eşeğin yardım isteğine nasıl cevap vermiştir?

 
Doğru Cevap: "B" “Ben binek hayvanıyım. Yük taşımam” diyerek.
Soru Açıklaması
4.
At, eşeğe yardım etmediği için başına neler gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Eşeğin bütün yükü ata yüklenmiştir.
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
6.
'' Sinema ''  kelimesinin ünlü harfleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" i - e - a
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "A" KAMİL
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde 4 harften oluşan bir hece vardır?
Doğru Cevap: "C" kurtlanmak
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
11.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "A" Öğrenciler
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "B" Ekşi
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
16.


Abaküste gösterimi yapılan sayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Onlar basamağındaki sayının basamak değeri 40'tır.
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
18.


Yukarıda verilen sayılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 35'ten ileriye doğru beşer ritmik sayma yapılmıştır.
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
20.


Yukarıdaki kalemlerin sayısı 2 düzineden kaç tane eksiktir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
21.


Aşağıda okunuşları verilen sayılardan hangisinin onluk-birlik şeklinde yazılışı yukarıda verilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Otuz dört
Soru Açıklaması
22.
Doğru Cevap: "A" 2 desteden 3 eksiktir.
Soru Açıklaması
23.
20'den başlayarak dörder ritmik sayma yapılırken aşağıdaki sayılardan hangisi söylenmez?
Doğru Cevap: "A" 23
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "C" Otuz altı
Soru Açıklaması
25.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
26.


Sena ileriye doğru üçer ritmik sayarken söylediği sayıları kutuların içine karışık olarak yazıyor.
Buna göre Sena "?" ile belirtilen kutuya aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 24
Soru Açıklaması
27.


Not: 12 ve 28 saymalara dahildir
Doğru Cevap: "B" A: 24        B:36
Soru Açıklaması
28.
Doğru Cevap: "C" 32
Soru Açıklaması
29.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
30.
Elif, 30'dan başlayarak ileriye doğru beşer ritmik sayma yapılıyor.

Elif'in söylediği ilk beş sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 30, 35, 40, 45, 50
Soru Açıklaması
31.
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
32.

Ali çantasını hazırlarken yukarıda görseli verilen eşyaları da çantasına koyuyor. Buna göre Ali'nin ertesi gün hangi dersi olduğunu söyleyebiliriz?

Doğru Cevap: "B" Türkçe
Soru Açıklaması
33.
Doğru Cevap: "C" Teşekkür ederim.
Soru Açıklaması
34.
Doğru Cevap: "C" Çantasını ders programına göre hazırlamalıdır.
Soru Açıklaması
35.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
36.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
37.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
38.

38-39 ve40. soruları aşağıdaki görsele göre yanıtlayınız.
38. Okulun karşısında aşağıdakilerden hangisi vardır?
Doğru Cevap: "A" Kırtasiye
Soru Açıklaması
39.
Okul, aşağıdaki caddelerin hangisinin üzerindedir?
Doğru Cevap: "C" Deniz Caddesi
Soru Açıklaması
40.
Okula en uzak evde hangi öğrenci oturmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Filiz
Soru Açıklaması
41.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
42.
Doğru Cevap: "C" _ebra
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
44.


Yukarıdaki görseli ifade eden İngilizce sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" cake
Soru Açıklaması
45.
Doğru Cevap: "C" doctors
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.