2. Sınıflar Hazırbulunuşluk Sınavı -2-
1.

1-2-3-4.  soruları metne göre cevaplayınız. 

1. Kimlere hastalık kolayca bulaşabilirmiş?

Doğru Cevap: "B" Bağışıklığı zayıf olanlara
Soru Açıklaması
2.
Bulaşıcı olan ve bizleri hasta eden nedir?
Doğru Cevap: "C" Virüsler
Soru Açıklaması
3.
Virüsleri kolayca nasıl yenebiliriz?
Doğru Cevap: "A" Birlik olarak
Soru Açıklaması
4.
Hastalıklardan korunmak için aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hastayken arkadaşlarımıza sarılmak
Soru Açıklaması
5.


Yukarıda verilen sözcüklerden kaç tanesi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
6.
Alfabemizdeki ünlü (sesli) harfler hangi seçenekte doğru yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" a - e - ı - i - o - ö - u - ü
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki cümlede kaç hece vardır?
Doğru Cevap: "C" 9
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere hangi kelime gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" dört
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
Doğru Cevap: "C" Nerede?
Soru Açıklaması
11.
Doğru Cevap: "C" 70
Soru Açıklaması
12.


Yukarıdaki mısırların onluk ve birliklerine doğru bir şekilde ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
13.


Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kuşların toplamını ifade etmez?
Doğru Cevap: "A" Dört, dört daha sekiz eder.
Soru Açıklaması
14.


Yukarıdaki toplama işlemlerinin sonucu sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 16, 19, 15, 18
Soru Açıklaması
15.


 
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
16.


Çocuk parkında 5 çocuk vardı. Önce 4, sonra 6 çocuk daha parka geldi.

Parkta toplam kaç çocuk oldu?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
17.


 
Doğru Cevap: "C" 11
Soru Açıklaması
18.

Yukarıdaki 6 yarım elma, kaç bütün elma yapar?

Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "A" 10.30
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
21.
Doğru Cevap: "C" Arkadaşları tarafından sevilmez.
Soru Açıklaması
22.
Ülkemizin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız kimdir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
23.


Yukarıdaki görsele göre Can'ın evinin karşısında ne vardır?
Doğru Cevap: "C" Ayla'nın evi
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Doktorun verdiği ilaçları onun dediği gibi kullanmak
Soru Açıklaması
25.
Yardım ettiğimiz bir kişi bize teşekkür ederse ona söylememiz gereken söz hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rica ederim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.