1. Hafta Değerlendirme Sınavı
1.


1,2 ve 3. soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Şiire göre çocuk kimin yanındadır?
Doğru Cevap: "C" Bardağın
Soru Açıklaması
2.
Şiire göre defterin yanında ne yoktur?
Doğru Cevap: "B" Yıldızlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi şiirin başlığı olabilir?
Doğru Cevap: "A" Yıldızlar
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" 9
Soru Açıklaması
5.
Satır sonuna sığmayan hangi kelime alt satıra geçirilirken yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Emir’in beyaz kıyafeti siyaha dönmüş.
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" Melek
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "C" Yasin oyuncak aldı.
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz harf sayısı, diğerlerinden daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Kızılırmak
Soru Açıklaması
11.
Doğru Cevap: "B" kasalarını
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "A" macera
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "C" Ekşi
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "B" Sevil ve Metin
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "B" 302 < 320 < 322 < 344
Soru Açıklaması
18.


Abaküste gösterilen sayı ile ilgili verilen hangi bilgi  yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Rakamla yazılışı 123’tür.
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "C" 404
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
21.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
22.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
23.
Üç basamaklı en büyük doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dokuz yüz doksan dokuz
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "B" 200 artar
Soru Açıklaması
25.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi en yakın onluğa ve yüzlüğe doğru bir şekilde yuvarlanmıştır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
28.


Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
29.
Doğru Cevap: "B" 5 yüzlük, 6 onluk, 9 birlik blok
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki ritmik saymalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 43 - 52 - 61 - 70 - 79
Soru Açıklaması
31.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şekline örnek olamaz?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
32.


Dünya’mızın şekli ile yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
33.
Hangisi Dünya’mızın katmanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ağaç Küre
Soru Açıklaması
34.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
35.
Rüzgâr, yağmur, kar gibi hava olayları hangi katmanda gerçekleşir?

 
Doğru Cevap: "C" Hava Katmanı
Soru Açıklaması
36.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
37.
I. Eski Mısırlılar ,Dünya’nın büyük bir kutuya benzediğine inanıyorlardı.
II. Eskiden çağlarda insanlar ,Dünya’yı düz bir tepsi sanıyorlardı.
III. İnsanlar eski çağlardan beri Dünya’nın şeklini küreye benzediğine inanıyorlardı.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur ?
Doğru Cevap: "A" I – II
Soru Açıklaması
38.


İlk teleskobu geliştiren bilim insanı kimdir ?
Doğru Cevap: "B" Galileo
Soru Açıklaması
39.
Dünya’ya uzaydan bakıldığı zaman, en çok mavi renk görünür. Bu durumun temel sebebi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Su alanlarının karalardan daha fazla olması.
Soru Açıklaması
40.
Dünya’nın yuvarlak olduğunu ilk iddia eden bilim insanı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Pisagor
Soru Açıklaması
41.
Doğru Cevap: "C" Zayıf yönlerimizi de güçlendirmeliyiz.
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bireysel farklılıklardan söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Ben kırmızı kazağı beğendim, Eda maviyi.
Soru Açıklaması
43.
Doğru Cevap: "A" Güçlü yönlerimiz
Soru Açıklaması
44.
Doğru Cevap: "B" Olumlu davranışlara sahiptir.
Soru Açıklaması
45.
Doğru Cevap: "A" öğretmen sınıfı terk edebilir.
Soru Açıklaması
46.
Doğru Cevap: "B" 2 ve 3
Soru Açıklaması
47.
Doğru Cevap: "C" Sınıfı güzelleştirir.
Soru Açıklaması
48.
Doğru Cevap: "C" karamsarlık
Soru Açıklaması
49.
Arkadaş seçerken aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Dürüst ve nazik birisi olmasına
Soru Açıklaması
50.
Doğru Cevap: "C" 3/D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.