1. Dönem Sonu Genel Değerlendirme Sınavı
1.


1. Tekir, hangi hayvanı taklit etmemiştir? 
Doğru Cevap: "A" Koyun
Soru Açıklaması
2.
Tekir'i gören fare nereye kaçmıştır?
Doğru Cevap: "C" Duvardaki deliğe
Soru Açıklaması
3.
Bu metnin ilk cümlesinde kaç hece vardır?
Doğru Cevap: "B" 18
Soru Açıklaması
4.
Oğuz ______________ satranç kursuna gidiyor.
Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanırsa "Ne zaman" sorusuna yanıt verir ?
Doğru Cevap: "D" hafta sonları
Soru Açıklaması
5.
 'Ağır' sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ağabeyine karşı çok ağır konuştun.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki deyimler anlam bakımından gruplandığında hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "A" Etekleri zil çalmak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yaşlı amca, ihtiyarlıktan şikayet ediyordu.
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizildiklerinde, hangisi son sırada yer alır?
Doğru Cevap: "D" Matkap
Soru Açıklaması
A) Matkap B) Mantar
C) Makarna D) MakinistA) Matkap B) Mantar
C) Makarna D) Makinist
9.
Aşağıdakilerden hangisinde "perde" kelimesi terim anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Tiyatro gösterisinin son perdesi çok beğenildi.
Soru Açıklaması
10.
"(1)Bu sabah randevum vardı. (2)Ama dün gece çok geç yattığım için sabah kalkamadım. (3)Yine de randevu yerine gittim. (4)Arkadaşım orda yoktu.

Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Hasta olduğu için gelememiş.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler aynı cümlede kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Tok açın halinden bilmez.
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "A" ( ? )  (  . )  (  .  )  ( ' )  ( . )
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "D" Erkekler kızlardan daha çok kitap okumuşlardır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dilimize yabancı dilden giren sözcüklerden birisidir.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
16.
2018 yılı verilerine göre Aksaray ilinin nüfusu " iki yüz seksen iki bin iki yüz yetmiş dört " kişidir. Buna göre Aksaray 'ın nüfusu hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 282 274
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "D" 30 530
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "C" 30 240
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
21.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi 7'şer artan sayı örüntüsüdür?
Doğru Cevap: "B" 19, 26, 33, 40,.....
Soru Açıklaması
23.
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "C" 1110
Soru Açıklaması
25.
Doğru Cevap: "D" 623
Soru Açıklaması
26.
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "C" 1946
Soru Açıklaması
28.
Doğru Cevap: "C" 2 200
Soru Açıklaması
29.
Doğru Cevap: "D" 684
Soru Açıklaması
30.
Doğru Cevap: "B" Bölüm
Soru Açıklaması
31.
Doğru Cevap: "C" Ali ve Meltem
Soru Açıklaması
32.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
33.
Doğru Cevap: "A" Bir gün
Soru Açıklaması
34.
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
35.
Doğru Cevap: "B" Karbonhidratlar
Soru Açıklaması
36.
Doğru Cevap: "B" D - D - Y
Soru Açıklaması
37.
Doğru Cevap: "C" II
Soru Açıklaması
38.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
39.
Doğru Cevap: "C" 1, 3 ve 4
Soru Açıklaması
40.
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
41.
Doğru Cevap: "D" Resmi kimlik kartı
Soru Açıklaması
42.
Doğru Cevap: "D" I, II, IV, V, III
Soru Açıklaması
43.
Doğru Cevap: "C" kuzeyi
Soru Açıklaması
44.
Doğru Cevap: "A" Sözlü tarih
Soru Açıklaması
45.
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
46.
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
47.
Doğru Cevap: "A" Güneşin konumu
Soru Açıklaması
48.
Doğru Cevap: "C" Marketin kuzeybatısında bulunur.
Soru Açıklaması
49.
Doğru Cevap: "D" Sisli
Soru Açıklaması
50.
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
51.
Doğru Cevap: "A" Seventy-two
Soru Açıklaması
52.
Doğru Cevap: "B" Red and white
Soru Açıklaması
53.
Doğru Cevap: "C" What time is it?
Soru Açıklaması
54.
Doğru Cevap: "D" I like swimming.
Soru Açıklaması
55.
Doğru Cevap: "C" Where is Sinop?
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.