1. Dönem Genel Deneme Sınavı 24 Aralık 2022
1.
Doğru Cevap: "B" Küçük martı
Soru Açıklaması
2.
Küçük martı  ilk kez ne yapıyor?
Doğru Cevap: "A" Yüzüyor
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "D" Zaman
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C" Sohbet ettik
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
11.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "D" Sen bugün Beşiktaş'a gitmeyecek miydin.
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "A" Barış
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "B" Olduğu gibi görünmek.
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "C" Alışkanlık
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "B" 400 404
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "A" 9
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "A" A = B
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "C" 1260
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "D" 1 004
Soru Açıklaması
21.
Doğru Cevap: "A" 4 010
Soru Açıklaması
22.
Doğru Cevap: "D" Kırmızı
Soru Açıklaması
23.
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "D" 1 020
Soru Açıklaması
25.
Doğru Cevap: "A" 570
Soru Açıklaması
26.
Doğru Cevap: "D" 0
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "B" 725
Soru Açıklaması
28.
Doğru Cevap: "C" A = ( B x C ) + D
Soru Açıklaması
29.
Doğru Cevap: "B" 98
Soru Açıklaması
30.


Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 63
Soru Açıklaması
31.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
32.
Doğru Cevap: "B" 2. Çıkış
Soru Açıklaması
33.
Doğru Cevap: "D" Su
Soru Açıklaması
34.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
35.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
36.
Doğru Cevap: "D" 2 - 3
Soru Açıklaması
37.
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
38.
Doğru Cevap: "A" Suyu geçirmemeleri
Soru Açıklaması
39.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
40.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
41.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi çipli kimlik kartlarının ön yüzünde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Kişinin cinsiyeti
Soru Açıklaması
42.
Doğru Cevap: "A" II - III - I - IV
Soru Açıklaması
43.
Olaylar karşısında insanların yaşadığı .................... farklıdır. Arkadaşlarımızla aramızda düşünce ................ olabilir. Demokrasinin uygulandığı ülkelerde ................. özgürlüğü vardır. ................ hoşgörülü olmaya verilebilecek en iyi örnektir.

 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" duygular – farklılığı – düşünce - Mevlana
Soru Açıklaması
44.
Doğru Cevap: "D" İzmir
Soru Açıklaması
45.
• Sözlü tarih yönteminde ilk basamak ......I........ toplamaktır.
• Sorulacak sorular ....II........ şekilde, yazılı olarak hazırlanmalıdır.
• Aile tarihimizi yazarken .....III..........dan yararlanabiliriz.

Yukarıda I, II, III numaralı boşluklara sırası ile  hangilerini yazabiliriz?
Doğru Cevap: "C" bilgi - anlaşılır - fotoğraflar
Soru Açıklaması
46.
Doğru Cevap: "D" Amasya
Soru Açıklaması
47.
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
48.


Buna göre aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin ülkemizde görülme olasılığı diğerlerine göre çok daha azdır?
Doğru Cevap: "A" Tsunami
Soru Açıklaması
49.
Doğru Cevap: "C" Köprü beşerî unsurdur.
Soru Açıklaması
50.
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
51.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
52.


Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" He is from Germany.
Soru Açıklaması
53.


Yukarıdaki cümle nasıl tamamlanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" catch me
Soru Açıklaması
54.


Yukarıdaki boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" drawing
Soru Açıklaması
55.


Yukarıdaki sayı dizisinde "?" yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" forty three
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.