logo
4. Sınıf 2. Dönem 16. Hafta Değerlendirme Sınavı
1.


1,2 ve 3. soruyu metne göre cevaplayınız?

1.Metinde Atatürk'ün hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Sanatçıya değer vermemiştir.
Soru Açıklaması
2.
Atatürk’ün yazdığı şiirin adı nedir?

 
Doğru Cevap: "C" Oğuz Oğulları 
Soru Açıklaması
3.
Mustafa Kemal Atatürk'ün oynadığı halkoyununun adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Sarı Zeybek
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.


Yukarıda verilen eş anlamlı kelimelerin eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1-c 2-d 3-a 4-b
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki metinde parantez (  ) içinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi soru işareti gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" (,) (.) (:) (?)
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uyan bir kelimedir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "B" (,) (!) (.)
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıf 2. Dönem 16. Hafta Değerlendirme Sınavı
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de - da" ayrı yazılması gerekmektedir? 
Doğru Cevap: "C" Yarınki toplantıya sende katıl.
Soru Açıklaması
12.


Bu çocuklardan hangisinin söylediği sözcük eş sesli değildir? 
Doğru Cevap: "D" Sibel
Soru Açıklaması
13.


Bu cümlede sırasıyla aşağıdaki sorulardan hangilerinin karşılığı vardır? 
Doğru Cevap: "D" Kim? Ne zaman? Neyi? Nasıl
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "D" Çayı kahveye göre daha çok severim.
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
18.


Yukarıdaki üçgenin en uzun kenarı hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" BC kenarı
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "C" 827 692
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıf 2. Dönem 16. Hafta Değerlendirme Sınavı
21.
Yukarıdaki ölçüsü verilmeyen açı ölçüsü kaç derecedir? 
Doğru Cevap: "A" 135
Soru Açıklaması
22.


Yukarıdaki bilgilere göre Ahmet' in kilosu ile Ayşe' nin kilosunun çarpımına Ali' nin yaşı eklenirse sonuç kaç bulunur? 
Doğru Cevap: "C" 6133
Soru Açıklaması
23.
Doğru Cevap: "B" 7
Soru Açıklaması
24.


Grafikte Aylin’in bir hafta boyunca okuduğu kitapların sayfa sayısı belirtilmiştir. Grafiğe göre Aylin’in en fazla kitap okuduğu 2. Gün ile en az kitap okuduğu 3. Günde okuduğu sayfa toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 130
Soru Açıklaması
25.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
26.
Doğru Cevap: "A" 24
Soru Açıklaması
27.


Yandaki bölme işlemine göre M sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" 144
Soru Açıklaması
28.
Doğru Cevap: "B" 5 300 kg
Soru Açıklaması
29.
Doğru Cevap: "A" 850
Soru Açıklaması
30.


Mesut  Amca' nın evi ile ahırı arası 65 metredir. Mesut Amca her gün ahıra gidip gelmektedir. Mesut Amca bir haftada sadece ahırına gidip gelirken kaç metre yürümüş olur? 
Doğru Cevap: "D" 910
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıf 2. Dönem 16. Hafta Değerlendirme Sınavı
31.
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
32.


Tabloya göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Askerlere birer tane tüfek düşmektedir.
Soru Açıklaması
33.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
34.
Doğru Cevap: "B" Ceylin: Yatağımızı düzeltmek
Soru Açıklaması
35.
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
36.
Doğru Cevap: "B" Eğitim
Soru Açıklaması
37.
Doğru Cevap: "B" 2.
Soru Açıklaması
38.
Doğru Cevap: "A" Körebe
Soru Açıklaması
39.


Bilinçli bir tüketici yukarıdaki davranışlardan hangisini yapar?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
40.


Aşağıdakilerden hangisi sürekli televizyon izlemenin çocuklara verdiği zararlardan biri olamaz?
Doğru Cevap: "D" Eğitici programlarla bilgileri artar
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıf 2. Dönem 16. Hafta Değerlendirme Sınavı
41.


Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini arttırmak için kullanılan araçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
42.
Doğru Cevap: "A" Belirli bir şekillerinin olması.
Soru Açıklaması
43.
Doğru Cevap: "D" Çevre tahribatı başladı.
Soru Açıklaması
44.


Hangi seçenekte mıknatısların birbirine etkisi yanlış gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
45.
Yukarıda bulunan çocukların gölge boylarının en uzun ve en kısa olduğu numaralar hangisidir?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
46.

 


Aşağıdakilerden hangisi madenden yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
47.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
48.
Seher’ in kahvaltı menüsünde hangi besin grubunun örneği yoktur ? 
Doğru Cevap: "D" Yağ
Soru Açıklaması
49.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
50.
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıf 2. Dönem 16. Hafta Değerlendirme Sınavı
51.
Doğru Cevap: "B" eraser
Soru Açıklaması
52.
Doğru Cevap: "C" near
Soru Açıklaması
53.
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
54.
Doğru Cevap: "B" What is the weather like?
Soru Açıklaması
55.
Doğru Cevap: "B" thirsty
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.