Hazır Bulunuşluk Sınavı
1.


İlk üç soruyu şiire göre yanıtlayınız.

1.Şiirde hangi yiyecekten bahsedilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Portakal
Soru Açıklaması
2.
Şiire göre en iyi besin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Oyun
Soru Açıklaması
3.
Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Oyun Sevgisi
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sıraya göre en sonda yer alır? 
Doğru Cevap: "D" bayır
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisinde soru eki “mi “ yanlış yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Daha önce Ankara’ya gelmişmiy din acaba?
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki görsellerden hangisinin birden fazla
anlamı yoktur?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki isimlerden kaç tanesi özel addır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
9.
“Dün gece bir düş gördüm.” cümlesindeki "düş" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki ile aynı anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Düşümde doktor olmuştum.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" Efe’ler adanaya mı gidecekmiş?
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ceren’ler yarın bize gelecek.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Dolaptan soğuk su içtiği için hasta oldu.
Soru Açıklaması
13.


Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi büyük ünlü uyumuna uymuştur?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "C" c - b - ç - a
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Parası olmadığı için istediği topu alamadı.
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "B" 150
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "A" 580
Soru Açıklaması
18.
Ziya ve 5 arkadaşı balık tutmaya gitti. Her bir çocuk 14 balık tuttu. Tutulan toplam balık sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 84
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "A" 40
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
21.
Doğru Cevap: "D" Karesel bölge
Soru Açıklaması
22.
Doğru Cevap: "C" 32
Soru Açıklaması
23.
Osman'ın parası, Onur’un parasının 6 katıdır. Osman'ın 90 TL’si vardır. Buna göre 2 arkadaşın paraları toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 105
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "D" 12
Soru Açıklaması
25.
Doğru Cevap: "D" Kırmızı ve mavi
Soru Açıklaması
26.
Doğru Cevap: "A" Pelin, Selin'den 28 tane fazla kalem satmıştır.
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "A" 12
Soru Açıklaması
28.


Mağazada bir günde toplam kaç adet ürün satılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 70
Soru Açıklaması
29.
Sude 8, annesi 42, babası 46 yaşındadır. Buna göre üçünün 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur?
Doğru Cevap: "D" 111
Soru Açıklaması
30.
Doğru Cevap: "D" 112
Soru Açıklaması
31.
Aşağıdaki görsellerde verilen ürünlerden hangisi evde kullanılan teknolojik ürünlerden değildir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
32.
Yiğit , arkadaşı Beşir’in yere düştüğünü görünce onun yanına giderek ayağa kalkmasına yardım etti. Sizce bu davranış nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" yardımseverlik
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir arkadaşta bulunan özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Alaycıdır.
Soru Açıklaması
34.
Doğru Cevap: "C" 1, 2, 5, 6
Soru Açıklaması
35.
Doğru Cevap: "B" Durumu nöbetçi öğretmene haber vermesi
Soru Açıklaması
36.
Doğru Cevap: "C" Vali
Soru Açıklaması
37.
Doğru Cevap: "D" Mehmet Akif Ersoy
Soru Açıklaması
38.
Doğru Cevap: "C" Sel ve su baskını sırasında ne yapmalıyız?
Soru Açıklaması
39.
Doğru Cevap: "D" Hayır, sizi tanımıyorum. Sizinle gelemem.
Soru Açıklaması
40.
Doğru Cevap: "B" kaza anında bizi korur.
Soru Açıklaması
41.
Dünya’ya uzaydan bakıldığı zaman, en çok mavi renk görünür. Bu durumun temel sebebi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dünya’da denizler karalardan daha büyük bir alan kaplaması.
Soru Açıklaması
42.
Doğru Cevap: "A" sıvı
Soru Açıklaması
43.


Yaklaşan bir geminin önce dumanını, sonra bacasını ve en sonra da tamamını görürüz. Bu dünyamızın ................ olduğunu ispatlar.
Yukarıdaki boşluk hangi ifade ile doldurulabilir?
Doğru Cevap: "C" Küre
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gereğinden fazla ışık görmemizi kolaylaştırır.
Soru Açıklaması
45.


Yukarıdakilerden hangileri canlıların ortak özelliğidir?
Doğru Cevap: "D" II - III - V
Soru Açıklaması
46.


Kırmızı ışığı gören sürücünün aracıyla yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yavaşlama
Soru Açıklaması
47.


Yukarıdaki görselde çocukların ipe uyguladığı kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "D" Çekme
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakiler ışık kaynakları  çeşidine göre  gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "A" Şimşek
Soru Açıklaması
49.
I. Bitkiler hareket edemezler.
II. Kuvvet uygulayarak tüm varlıkları hareket ettirebiliriz.
III. Beşik sallanma hareketi yaparak,hareket eder.
IV. Tüm varlıklar kendi kendine hareket edebilirler.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
50.


Körebe oyunu oynayan çocuklardan,ebe olan hangi duyu organlarını daha çok kullanır?
Doğru Cevap: "C" İşitme ve dokunma
Soru Açıklaması
51.


Verilen cevaba göre boşluğa gelebilecek ifadeyi bulunuz.
Doğru Cevap: "A" Spell your name, please.
Soru Açıklaması
52.


Anne yatarken oğluna ne demiştir ?
Doğru Cevap: "D" Good night
Soru Açıklaması
53.
Doğru Cevap: "A" Zoo
Soru Açıklaması
54.
Doğru Cevap: "C" Mother
Soru Açıklaması
55.
Doğru Cevap: "B" Sister
Soru Açıklaması
56.
Doğru Cevap: "C" Fast
Soru Açıklaması
57.
Doğru Cevap: "D" Strong
Soru Açıklaması
58.
Doğru Cevap: "A" Blue ball
Soru Açıklaması
59.
Doğru Cevap: "C" Fifteen
Soru Açıklaması
60.
Doğru Cevap: "B" She is at the bank.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.