logo
4. Sınıfa Geçenler İçin Hazırbulunuşluk Sınavı
1.

(1.2. ve 3. soruyu metne göre cevaplayınız.)


1. Çiftçi neden çok üzülürmüş?
Doğru Cevap: "B" Oğulları birbirleriyle geçinemedikleri için.
Soru Açıklaması
2.
Bu hikayenin ana fikri aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle
ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Birlikten kuvvet doğar.
Soru Açıklaması
3.
Bu hikayeye en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" BİRLİK OLMANIN ÖNEMİ
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çay ” kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Bu akşam bize çay içmeye gelecekler.
Soru Açıklaması
5.
“Şeker” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde farklı bir anlama gelecek
şekilde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Reşat Amca çok şeker bir insan.
Soru Açıklaması
6.
İnek ” ile “ Ahır ” kelimeleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. “ İnsan ” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır?
Doğru Cevap: "B" Ev
Soru Açıklaması
7.
1-Sert-lik

2-Sev-gi

3- İlk-ok-ul

4- Ki-tap-lı-k

Yukarıdaki kelimelerden hangileri
hecelerine doğru ayrılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "C" 1-3-7
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki vagonlarda kaç numaralı kelimelerin yazımı yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" II- III-IV
Soru Açıklaması
10.
“Eyvah ( ) dönem ödevimi evde unuttum ( ) Geri gidemem ( ) çünkü evim çok uzak ( )”

Bu parçadaki boşluklara sırasıyla, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" ( , ) ( ! ) ( , ) ( . )
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıfa Geçenler İçin Hazırbulunuşluk Sınavı
11.
’’Mine,en az Can ………… akıllıdır.’’ cümlesinde boş kalan yere hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" kadar
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
13.
'' Ceren ile beni … tanıştırdın.”
Yukarıdaki cümlede anlam bütünlüğünü korumak için aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" sen
Soru Açıklaması
14.


Yukarıda kelimelerle kurallı bir cümle oluşturacak olursak sıralama nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 3-2-5-1-4
Soru Açıklaması
15.


Yukarıdaki konuşmaya göre, annesi Merve’ye aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olabilir?

 
Doğru Cevap: "D" Mavi hırkan nerede?
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "D" Üç yüz yetmiş üç
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "B" Önce 6 sonra 11
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "A" 72 – 84
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "A" 137
Soru Açıklaması
20.


Yukarıdaki verilen saatlerin hangilerinde, akrep ve yelkovanın oluşturduğu açı çeşidi aynıdır?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıfa Geçenler İçin Hazırbulunuşluk Sınavı
21.
Doğru Cevap: "B" I - II - IV
Soru Açıklaması
22.
Doğru Cevap: "B" 8
Soru Açıklaması
23.
Doğru Cevap: "D" 81
Soru Açıklaması
24.
Selda kırtasiyeden yeni aldığı öykü  kitabını 17.10’da okumaya başlıyor ve 18.25’de bitiriyor. Buna göre Selda okuduğu kitabı ne kadar sürede bitirmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1 saat 15 dakika
Soru Açıklaması
25.
Selin'in kütlesi 38 kg‟dır. Babasının kütlesi Selin'den 49 kg
fazla olduğuna göre ikisinin kütlesi kaç kg‟dır?
Doğru Cevap: "B" 125
Soru Açıklaması
26.
Doğru Cevap: "C" 68
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "D" 12
Soru Açıklaması
28.
Okulumuzun bahçesinde 243 adet çam, 455 adet çınar ağacı vardır. Bahçemizde toplam kaç ağaç vardır?
Doğru Cevap: "A" 698
Soru Açıklaması
29.
25’den büyük, 41’den küçük çift doğal sayıların toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 264
Soru Açıklaması
30.
Doğru Cevap: "A" 1.
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıfa Geçenler İçin Hazırbulunuşluk Sınavı
31.
Aşağıda verilenlerden hangisi cansız bir varlıktır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
32.
Doğru Cevap: "A" Bazı hayvanların nesli tükenebilir.
Soru Açıklaması
33.
Karınca yuvalarının toprak yığılı olan kısmı .......... gösterir.
Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" kuzeyi
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisi çevre ile ilgili faaliyetler yürütmektedir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
35.
Doğru Cevap: "A" Farklılıkların doğal olduğunu bilen kişilerdir.
Soru Açıklaması
36.


Yukarıdaki çocuk için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Evdeki her şeyin kendisine göre düzenlenmesini istiyor.
Soru Açıklaması
37.
Doğru Cevap: "D" Gelecek yıl okula kayıt yaptıracak öğrenci listesi.
Soru Açıklaması
38.
Doğru Cevap: "B" Kişisel bakımımızı daha az yapmalıyız.
Soru Açıklaması
39.
Doğru Cevap: "C" Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü
Soru Açıklaması
40.
Doğru Cevap: "D" Gazeteci
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıfa Geçenler İçin Hazırbulunuşluk Sınavı
41.


Yukarıdaki "Maddeler ve Özellikleri Tablosunda" hangi satırda yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
42.

 İlayda ve Selim'in gösterilen hareketlerine rağmen dolap hareket etmiyor.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İlayda ve Selim'in itme kuvvetleri eşittir.
Soru Açıklaması
43.
Doğru Cevap: "C" Kulak -göz - burun – dil
Soru Açıklaması
44.
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
45.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi ormanların korunması için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ağaçları kesmek.
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Pilleri ters takarsak kumanda çalışmaz.
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisinin sesi yapay ses kaynağına örnektir?
Doğru Cevap: "B" Korna sesi
Soru Açıklaması
49.
Doğru Cevap: "A" Dünya’nın şeklinin yuvarlak olduğu
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdaki canlılardan hangisinin hareketi diğerlerine göre daha yavaştır?

 
Doğru Cevap: "C" Kaplumbağa
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıfa Geçenler İçin Hazırbulunuşluk Sınavı
51.
Doğru Cevap: "D" Who
Soru Açıklaması
52.
Doğru Cevap: "D" Can you ride a bike?
Soru Açıklaması
53.
Doğru Cevap: "C" Cook
Soru Açıklaması
54.
Doğru Cevap: "A" Blocks
Soru Açıklaması
55.
Doğru Cevap: "C" under
Soru Açıklaması
56.
Doğru Cevap: "A" He is at the museum.
Soru Açıklaması
57.
Doğru Cevap: "C" That is a helicopter.
Soru Açıklaması
58.
Doğru Cevap: "A" It’s rainy.
Soru Açıklaması
59.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
60.
Doğru Cevap: "B" between
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.