logo
9. Genel Deneme Sınavı
1.


Metnin ana düşüncesi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Düzenli olmalıyız.
Soru Açıklaması
2.
Kuzey, Berat’a ne getirmişti?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
3.
Hangisi bu metne uygun bir başlık olabilir?
Doğru Cevap: "A" Düzensiz Berat
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
5.


Yukarıdaki görsellerdeki olayları oluş sırasına göre sıraladığımızda sıralama nasıl olur?
Doğru Cevap: "A" 1-3-2-4
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki sembollerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki hayvanların isimlerini sözlük sırasına göre dizersek hangisi en sonda yer alır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki soru cümlesini doğru oluşturmak için hangi kutucuğu seçmemiz gerekir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
logo
9. Genel Deneme Sınavı
11.
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "B" tembel-kurnaz
Soru Açıklaması
13.


Parantezler içinde kullanılması gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" ( !  ) (  . ) (  ’ ) ( -  ) (  . )
Soru Açıklaması
14.


Yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak sıralama nasıl olur?
Doğru Cevap: "B" 2-5-4-3-1
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamı ile yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "A" 12
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
logo
9. Genel Deneme Sınavı
21.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
22.
Doğru Cevap: "B" 2.adım
Soru Açıklaması
23.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "A" 08.00
Soru Açıklaması
25.


Yukarıda verilen bölme işlemlerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
26.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "B" 2 lira 10 kuruş
Soru Açıklaması
28.


Yukarıdaki grafiğe göre gül ve lale sevenlerin toplam saysı papatya ve karanfil sevenlerin toplamından kaç fazladır?
Doğru Cevap: "C" 8
Soru Açıklaması
29.
Doğru Cevap: "C" 646
Soru Açıklaması
30.
Doğru Cevap: "A" 1, 2, 4
Soru Açıklaması
logo
9. Genel Deneme Sınavı
31.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
32.
Doğru Cevap: "B" 1 → C   2 → A   3 → B
Soru Açıklaması
33.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
35.
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
36.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
37.
Doğru Cevap: "B" 2, 4, 5
Soru Açıklaması
38.


Burcu, hangi duyu organlarını aynı anda kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Deri – burun –göz
Soru Açıklaması
39.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
40.
Doğru Cevap: "A" Yine A noktasına gelir.
Soru Açıklaması
logo
9. Genel Deneme Sınavı
41.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
42.


Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir yolculuk için uymamız gereken kurallardan birisi değildir? 
Doğru Cevap: "A" Ayakta yolculuk yapmak
Soru Açıklaması
43.
Doğru Cevap: "C" 155
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdaki görsellerin hangisinde arkadaşlık ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen bir davranış vardır?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdaki çocuklardan hangisi becerilerinden söz etmemiştir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
46.
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
47.


Ali’nin evi okula göre hangi yöndedir?
Doğru Cevap: "A" Doğu
Soru Açıklaması
48.


Yukarıdaki Pamukkale görseli ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Doğal bir güzelliktir.
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi tarihi bir güzellik değildir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
50.
Doğru Cevap: "B" Sağlıklı büyüme ve gelişme
Soru Açıklaması
logo
9. Genel Deneme Sınavı
51.
Doğru Cevap: "B" Bedroom
Soru Açıklaması
52.
Doğru Cevap: "A" Living room
Soru Açıklaması
53.
Boşluğa hangi ev eşyası gelebilir?

The ……………… is in the bathroom.

 
Doğru Cevap: "A" Shampoo
Soru Açıklaması
54.
Doğru Cevap: "B" Toy box
Soru Açıklaması
55.
Doğru Cevap: "C" Blocks
Soru Açıklaması
56.
Doğru Cevap: "A" Twelve
Soru Açıklaması
57.
Doğru Cevap: "B" Run
Soru Açıklaması
58.
Doğru Cevap: "C" Cook
Soru Açıklaması
59.
Doğru Cevap: "A" Cut the paper
Soru Açıklaması
60.
Doğru Cevap: "B" under
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.