logo
10. Genel Deneme Sınavı
1.

1,2,3 ve 4 . soruları metne göre cevaplayınız.


1. Her yıl ülkemize kimler geliyormuş? 

Doğru Cevap: "B" Çocuklar
Soru Açıklaması
2.
Dünya’nın en geniş ülkesi neresiymiş? 
Doğru Cevap: "D" Rusya
Soru Açıklaması
3.
Dünya’nın en kalabalık ülkesi neresiymiş?
Doğru Cevap: "A" Çin
Soru Açıklaması
4.
Ahmet, Mustafa Kemal Atatürk’e neden teşekkür ediyordu?
Doğru Cevap: "C" Çocuk bayramı yapan tek ülke olduğumuz için
Soru Açıklaması
5.


Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır? 
Doğru Cevap: "C" (!) (?) (?) (.)
Soru Açıklaması
6.
Yukarıdaki cümleleri en anlamlı şekilde tamamlayan sözcükler hangileridir ?
Doğru Cevap: "C" güvercin – kaçmaya - kanatlarını
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "D" C
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Bazı şeylerin değeri, onları kaybettikten sonra anlaşılır."  anlamını taşır.
Doğru Cevap: "B" Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.
Soru Açıklaması
9.
I- olursa

II- şaşmamalıyız

III- olsun

IV- doğrulardan

V- ne

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
Doğru Cevap: "B" V – I– III– IV -II
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki kısaltmaların hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" TBBM'ni ziyaret ettik.
Soru Açıklaması
logo
10. Genel Deneme Sınavı
11.
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "B" Kedinin kavun yemek istediğini söylemesi
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "C" Günlük
Soru Açıklaması
14.


Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karıncalar gruplar hâlinde yaşarlar.
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "C" 9
Soru Açıklaması
17.


Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki küpün açınımı olamaz?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "B" Cumartesi
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "D" 8 909
Soru Açıklaması
logo
10. Genel Deneme Sınavı
21.
Doğru Cevap: "C" 1 387
Soru Açıklaması
22.


Ocak ayından mayıs ayına kadar toplam üretilen ayakkabı sayısının binler basamağındaki rakam kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
23.
Doğru Cevap: "D" 15.25
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
25.


Abaküsteki sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kırk iki bin atmış üç
Soru Açıklaması
26.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "C" 12
Soru Açıklaması
28.
Doğru Cevap: "A" 630
Soru Açıklaması
29.


Yukarıda verilen bileşik kesirlerden hangisi yanlış yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
30.
Doğru Cevap: "C" 5 785 kg
Soru Açıklaması
logo
10. Genel Deneme Sınavı
31.
Doğru Cevap: "A" At Yarışları
Soru Açıklaması
32.
Doğru Cevap: "B" 2,3,4,6
Soru Açıklaması
33.
Doğru Cevap: "D" Beslenme hakkı
Soru Açıklaması
34.
Doğru Cevap: "A" 2-1-3-4
Soru Açıklaması
35.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi üretime örnek olamaz?
Doğru Cevap: "B" Polisin suçluları yakalaması
Soru Açıklaması
36.
Doğru Cevap: "B" I, II, III
Soru Açıklaması
37.
Doğru Cevap: "C" Son tüketim tarihine
Soru Açıklaması
38.
Doğru Cevap: "D" ( 1-B ) ( 2-A ) ( 3-C )
Soru Açıklaması
39.


Deprem esnasında yapılacaklarla ilgili hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Kolay devrilebilecek eşyalardan uzak durmak.
Soru Açıklaması
40.
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
logo
10. Genel Deneme Sınavı
41.
Doğru Cevap: "D" Güneybatı
Soru Açıklaması
42.
Doğru Cevap: "A" I, III, IV, II
Soru Açıklaması
43.
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
44.
Fosiller aşağıdakilerden hangisinde görülmez?
Doğru Cevap: "A" Magma
Soru Açıklaması
45.
Doğru Cevap: "D" Suyu çekme
Soru Açıklaması
46.
Doğru Cevap: "C" Gazların sıkıştırılabildiğini.
Soru Açıklaması
47.
Doğru Cevap: "B" Mıknatısla ayırma - Eleme
Soru Açıklaması
48.


Kolu kırılan Mert hangi besin grubunu daha fazla tüketmelidir?
Doğru Cevap: "D" Proteinler
Soru Açıklaması
49.
Doğru Cevap: "D" I, II, IV
Soru Açıklaması
50.
Doğru Cevap: "B" a ve c
Soru Açıklaması
logo
10. Genel Deneme Sınavı
51.
Aşağıdakilerden hangisi ses ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
52.


Kaynağından çıkarak kulağımıza kadar gelen ses nasıl yayılır?
Doğru Cevap: "A" Her yönde yayılır.
Soru Açıklaması
53.


I.Dünyamızın iki kutbu vardır.

II. Dünyamız küreye benzer.

III. Dünya Güneş etrafında bir ayda dolanır.

Yukarıdaki bilgilerle ilgili hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I. ve II. doğru
Soru Açıklaması
54.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
55.
Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiydeki “alak” sözcüğü neyi emretmiştir?
Doğru Cevap: "A" Oku!
Soru Açıklaması
56.
Peygamberimizin doğduğu şehir ve yıl hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 
Doğru Cevap: "B" Mekke – 571        
Soru Açıklaması
57.
İslam öncesi toplumla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kadınların önemli hakları vardı.
Soru Açıklaması
58.
Son peygamber kimdir?

 

 
Doğru Cevap: "D" Hz. Muhammed
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi anne-babamıza karşı görev ve sorumluluklarımızdan değildir?

 

 
Doğru Cevap: "B" Anne-babanın yerine konuşmak.
Soru Açıklaması
60.
Aile bireyleri arasındaki ilişki neye dayanır?

 

 
Doğru Cevap: "B" Sevgi ve saygıya
Soru Açıklaması
logo
10. Genel Deneme Sınavı
61.
Doğru Cevap: "B" I’m from Germany.
Soru Açıklaması
62.
Doğru Cevap: "C" What nationality are you?
Soru Açıklaması
63.


Yukarıdaki saatin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" It's ten past ten.
Soru Açıklaması
64.
Doğru Cevap: "B" ride
Soru Açıklaması
65.
Doğru Cevap: "C" Do you like jumping?
Soru Açıklaması
66.
Doğru Cevap: "B" I like flying a kite.
Soru Açıklaması
67.
Doğru Cevap: "A" wash my hands
Soru Açıklaması
68.
Doğru Cevap: "D" wake up
Soru Açıklaması
69.
Doğru Cevap: "C" Have a shower
Soru Açıklaması
70.
Doğru Cevap: "D" It is in the south.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.