logo
4. Sınıf Genel Deneme
1.
Doğru Cevap: "C" Bahçeyi korumak
Soru Açıklaması
2.
Çocuğun gerçekleştiremediği isteği nedir?
Doğru Cevap: "B" Suluboya ile resim yapmak
Soru Açıklaması
3.
Parçanın ana  düşüncesi nedir?

 
Doğru Cevap: "B" Severek yapılan iş, kişiye mutluluk verir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özel isimlerin yazılışı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

 
Doğru Cevap: "A" Orta Anadoluda kış mevsimi genellikle sert geçer.
Soru Açıklaması
5.
I. Elektrik parası yatıracaktım.

II. Bir şey söyleyebilir miyim?

III. Şimdi vezne kapalı; biraz bekleyebilir misiniz?

IV. Evet; buyurun.

Yukarıdaki cümlelerle nasıl  sıralanırsa, iki kişinin karşılıklı konuşması haline gelir?

 
Doğru Cevap: "A" II – IV – I – III
Soru Açıklaması
6.
Annem, her sabah çantasını özenle yerleştirirdi.

Bu cümlede sırasıyla aşağıdaki sorulardan hangilerinin karşılığı vardır?
Doğru Cevap: "D" Kim? Ne zaman? Neyi? Nasıl?
Soru Açıklaması
7.
“Şimdiki aklım olsaydı, fırsatları iyi değerlendirirdim.” tümcesinde, aşağıdaki duygulardan daha çok hangisi belirtilmektedir?

 
Doğru Cevap: "B" pişmanlık
Soru Açıklaması
8.
Çözmek” kelimesi hangi seçenekte “bağlamak” kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?

 

 
Doğru Cevap: "B" Atın ayağındaki ipleri çözdü.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi “ Körle yatan şaşı kalkar.” atasözü ile konusu bakımından benzeşir?

 
Doğru Cevap: "A" Üzüm üzüme baka baka kararır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki deyimlerden hangisi  “dikkati çekecek görünüşte olmak” anlamına gelir?

 
Doğru Cevap: "D" Göze çarpmak
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıf Genel Deneme
11.
“ Evin kapısından dışarıya önce büyükler, sonra küçükler çıktı.” cümlesinde bulunan aşağıdaki kelimelerden hangisi gereksizdir

 
Doğru Cevap: "A" dışarıya     
Soru Açıklaması
12.
– Sen kaptan Kara Memiş misin

– Evet, dedi

– Doğru mu söylüyorsun

– Ne yalan söyleyeceğim

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinde aynı noktalama işareti kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 1 – 3
Soru Açıklaması
13.
“ kadar” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “benzerlik” anlamı katmaktadır?

 

 
Doğru Cevap: "D" Köyümüz cennet kadar güzeldir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki tümcelerin hangisi bir düşünce tümcesidir?

 
Doğru Cevap: "B" Çok okuyan çok bilir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki kelimelerden kaç tanesi soyut( mânâ) isimdir?

üzüntü – elma- rüya – düşünce – akıl – lale

 
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
16.
İki sayının toplamı 256’dır. Toplananlardan birine 25 ekleyip, diğerinden 13 çıkardığımızda yeni sonuç nasıl olur?

 
Doğru Cevap: "C" 12 artar               
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "C" 37
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "C" ( 18 – 7 ) + 8
Soru Açıklaması
20.
Her gün düzenli olarak 24 sayfa kitap okuyan Ali, kitabını 17 günde tamamladığına göre kitap kaç sayfadan oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "B" 408
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıf Genel Deneme
21.
Doğru Cevap: "D" 0
Soru Açıklaması
22.
 ( 36+ 14 ) x ( 36 : 4 ) = ?  işleminde ? işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır
Doğru Cevap: "C" 450
Soru Açıklaması
23.
Doğru Cevap: "D" 1496
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
25.
Doğru Cevap: "A" 60
Soru Açıklaması
26.
Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "C" 55
Soru Açıklaması
28.
Bir bölme işleminde bölen 25 ise kalan en fazla kaçtır?

 
Doğru Cevap: "C" 24
Soru Açıklaması
29.
Doğru Cevap: "B" 154
Soru Açıklaması
30.
Bir bölme işleminde; bölüm 28, bölen 16 ve kalan 8’dir. Bölünenin birler basamağında hangi rakam vardır?
Doğru Cevap: "B" 6
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıf Genel Deneme
31.
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi maddenin hal değişimi değildir?
Doğru Cevap: "D" Odunun yanması
Soru Açıklaması
33.
Doğru Cevap: "A" Sular
Soru Açıklaması
34.
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
35.
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüşüm    kutusuna atılmaz?

 
Doğru Cevap: "D" tıbbi atıklar
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi geçmişte kullanılan aydınlatma araçlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Halojen lamba           
Soru Açıklaması
38.
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
39.
Doğru Cevap: "C" yüzer – batar – yüzer
Soru Açıklaması
40.
Hangisi sağlığımızı olumsuz yönde etkilemez?
Doğru Cevap: "B" Uygun aydınlatılmış bir ortamda ders çalışmak.
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıf Genel Deneme
41.
“Katı maddelerin  ısı alarak sıvı hâle geçmesine erime denir. ” Aşağıdaki durumlardan hangisi erimeye örnek olamaz?
Doğru Cevap: "D" Şekerin ısıtılması
Soru Açıklaması
42.
Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hacim - Kütle                  
Soru Açıklaması
43.
Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
44.
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
45.
Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
46.
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
47.
Doğru Cevap: "C" Mudanya Ateşkes Anlaşması
Soru Açıklaması
48.
Doğru Cevap: "C" Ankara İngilizler tarafından işgal edilmiştir.
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi kimlik bilgilerimizde yer alan bilgiler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Ev adresi
Soru Açıklaması
50.
Doğru Cevap: "B" Doğal varlıklarımız
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıf Genel Deneme
51.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
Doğru Cevap: "D" Kullanılan ürünler rast gele atılmamalıdır.
Soru Açıklaması
52.
Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işe ne denir?

 
Doğru Cevap: "A" meslek   
Soru Açıklaması
53.
Türk Standartları Enstitüsünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "C" Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak.
Soru Açıklaması
54.
Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden takvim hangisidir?

 
Doğru Cevap: "C" Miladi takvim   
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir yönergedir?
Doğru Cevap: "B" Don't fold the paper
Soru Açıklaması
56.
Doğru Cevap: "C" cut the paper
Soru Açıklaması
57.
I am a fireman. I like…………….…

 
Doğru Cevap: "A" putting out fires.
Soru Açıklaması
58.
Mike is a vet. He likes .....

 
Doğru Cevap: "B" animals
Soru Açıklaması
59.
Doğru Cevap: "A" Plant a tree !
Soru Açıklaması
60.
Doğru Cevap: "B" deney
Soru Açıklaması
logo
4. Sınıf Genel Deneme
61.
Doğru Cevap: "A" Tuesday
Soru Açıklaması
62.
Doğru Cevap: "A" It is four o’clock.
Soru Açıklaması
63.
Doğru Cevap: "C" The brush is under the box.
Soru Açıklaması
64.
I wake up in the……………………

 
Doğru Cevap: "C" morning
Soru Açıklaması
65.
I like helping people in the hospital. I am a/an…………….

 
Doğru Cevap: "B" nurse 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.